architectonisch dilemma

Een derde van onze tijd brengen we blijkbaar slapend door. Er is dan behoefte aan een veilige omgeving. Omdat de natuur die te weinig biedt zijn wij zelf beschermende woningen gaan bouwen. Die beveiligende bouwcultuur heeft ons leven langzamerhand overwoekerd. De meesten van ons wonen in standaard woningen die netjes zijn gesitueerd in standaard wijken. Lichamelijke veiligheid is geregeld in de slaapstad.

Mentale en gevoelsmatige veiligheid laat daar te wensen over. Leven behoeft naast materiŰle veiligheid ook vrijheid, emotie, sociaal leven en ontplooiing. De veilige standaardwoning zal daaraan tot een zekere tijd en tot op zekere hoogte mogelijkheden bieden.
Levensloop bestendige woningen worden wel gepromoot maar het leven is niet bestendig. De levensloop opkomst, bloei en verval van personen, samenlevenden, buurten en steden vraagt meer dan materiŰle veiligheid. Mensen willen bijvoorbeeld herkend worden en zouden, evenals via de kleding, die herkenning ook in de woonsituatie persoonlijk willen regelen. De aandacht die gevraagd wordt van een architect in de dure villabouw zou ook gezocht moeten worden in de massa-woningbouw.

Wonen gaat over veranderend leven en dus over veranderingen in veiligheid, emotie en sociaal leven. Wonen vraagt van bouwwerken en stedenbouw geen design keurslijf maar mogelijkheden van keuzes in ruimtevorm, herkenbaarheid en situering. Het leven zelf zou de stad moeten maken met ontwerpers als regisseurs.

bewogen : wonen, stedelijk ontwerpen en (terzijde) exposerenDeze website is vooral een poging tot het besteden van aandacht aan de relatie tussen anonieme stedelingen en ontwerpers. In de dure villabouw wordt uitvoerig gesproken tussen opdrachtgever en architect over ruimtegebruik, over gevoelsmatige beleving van ruimte en over de sociale uitstraling van het bouwwerk. In de massa-woningbouw is het uitgangspunt vooral de betaalbaarheid voor de krappe beurs. Ruimtematen zijn beperkt en voorzien van minimale en als gevolg van de financiŰle druk tegelijk maximale eisen van de overheid.
Invloed op het ruimtegebruik en op de ruimtelijke beleving door de bewoner in de sociale woningbouw is op een bepaalde manier toch mogelijk door specifieke veranderbaarheid van de binnenruimten en ligt ten grondslag aan de hier bedoelde woningen. Zie voor flexibiliteit in woningen onder andere de Stichting Open Bouwen.
Ook aan de sociale uitstraling voor de individuele bewoner wordt in deze website aandacht besteed, zowel als aan veranderbaarheid van stedelijke structuren en aan de de omgeving, de context.
Aan de sociale samenstelling van een wijk moet door de opdrachtgevende partij veel aandacht worden besteed, tenzij dat door bijzondere maatregelen aan de steeds veranderende bevolking zelf kan worden overgelaten (zie ┤flexibele stedenbouw┤).
Met betrekking tot context is gezocht naar de betekenis van achterwanden bij een kunstexpositie. Daarvoor is ook een ┤terzijde┤ ingelast voor een interactief spel ontworpen door Travel-n-Traffic.

Als voorbeeld worden enkele ┤bewogen┤ ontwerpen van mijn hand getoond samen met iets van mijn meer ┤onbewogen┤ werk.
X