Ontwerp woonhuis, Durgerdam (1971)

Een opdrachtgever wou in Ransdorp bij Durgerdam een huis bouwen. Na het indienen van de ontwerptekeningen bij de gemeente stelde men vast dat hij geen agrariŰr was en daar niet mocht wonen. Het feest ging dus niet door.


voorgevel

achtergevelbovenaanzichtmaquette ontwerp woonhuis Durgerdam
X