Kantoorgebouw Ketjen, Amsterdam (1970)

1e ontwerp
In verband met mogelijke fusies konden de verschillende kantoorafdelingen niet met zekerheid worden vastgesteld. Daarvoor was het aanvankelijke ontwerp flexibel :
  • Afdelingen konden worden vergroot of verkleind door het uit- of inklappen van gevelgedeelten terwijl de vloeren daarbij konden worden toegevoegd of weggehaald.
  • De indeling van de binnenruimten was variabel via verplaatsbare wanden.
Bewogen functioneren.


1e ontwerp kantoorgebouw Ketjen
2e ontwerp
Veranderingen in het bedrijf leidden tot veranderende inzichten. Er werd minder flexibiliteit verlangd :
  • De maten van de afdelingen werden nu vastgelegd
  • Flexibiliteit beperkte zich tot de dagelijkse keuze om geconcentreerd alleen te werken of in groepsverband. Beide manieren van werken blijken verschillende uitkomsten te geven.


kantoorgebouw Ketjen (Akzo)


X