Zoekende stad

Bij naspeuring blijken florerende steden de hoofdthema┤s welvaart, welzijn en cultuur op het oog te hebben. Thema┤s die elkaar positief kunnen be´nvloeden. In dat geval zou de stad bewogen op zoek zijn. Zie daarbij vooral het advies: Stad en stijging. Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing. VROM-raad - oktober 2006

X