Renovatie Sonsbeek-Noord, Arnhem (1988)

In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn door de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren in Sonsbeek-Noord sociale woningen gebouwd van architectonische kwaliteit. De renovatie vereiste, naast woonverbeteringen, een zorgvuldige restauratie.

Voorbeeld van de vele renovatieprojecten waarin na bewonersoverleg keuzeplattegronden en soms uitwendige geleide-keuzen werden aangeboden.

Bom WO II
X