Verbetering van wijk ┤Stegeslag┤, Zevenaar (1992)

279 woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf waren slecht verhuurbaar geworden onder meer door verpaupering van de wijk. De schuurtjes stonden voor de woning. De bewoners hadden de toegangen tussen de schuurtjes met afvaldeuren en sloophout dichtgemaakt en stonden door hun woning niet in hoog aanzien in Zevenaar.
De wijk werd qua vorm en kleur in acht delen opgesplitst. Met betrekking tot bewogen wonen hadden de bewoners onder meer keus uit geleide vormen en geleide kleuren voor de gevels van hun woning.
Tijdens de renovatie van 1992 bleef de bevolkingssamenstelling ongewijzigd. Later bleken de 279 woningen te veel van hetzelfde te zijn. Het Gemeentelijk Woningbedrijf is inmiddels via een fusie overgegaan in Baston Wonen, die zich heeft toegelegd op het realiseren van een meer gemengde populatie. Woningen zijn verkocht, verbouwd voor andere doelgroepen en gesloopt. Ook via gerichte woningtoewijzing ontstond een gemengde populatie waarmee de wijk aantrekkelijker werd.
X