Ontwerp tussenbouw, Velserbroek (1997)

De corporatie vroeg een onderzoek naar verbetering van het verticaal verkeer en verhoging van het aantal woningen.

aanzicht


tussenbouw


Ontwerp tussenbouw, Velserbroek
X