Woningbouw, Wassenaar (2002)

1e ontwerp

1e ontwerp, 2 woonblokken


Het eerste ontwerp voor twee woonblokken was gebaseerd op een in de tijd bewegende en in de omgeving passende stedenbouw. De opdrachtgever, de Wassenaarsche Bouwstichting, was gelukkig met dit ontwerp. De stedenbouwkundige van de gemeente was echter van mening dat het ontwerp alleen kon worden opgezet vanuit het rechte stramien uit de jaren vijftig.

2e ontwerp

2e ontwerp, gebouwd

X